03-040 (vydána před rokem 1930, prošlá poštou 20. 6. 1937)