Jdi na obsah Jdi na menu
 


Určení stáří pohlednice

Určit datování pohlednice je jedním z nejsložitějších úkolů každého sběratele. Ve většině případů se přesná doba vzniku pohlednice nepodaří zjistit.

03-065_1914.jpgPři určení stáří pohlednice může v určité míře pomoci poštovní známka a razítko pošty (u nejstarších pohlednic dvě razítka, a to pošty podací a pošty dodací). Podle razítka lze zjistit datum odeslání a tím i jistou "hranici stáří" pohlednice. Ovšem datum odeslání se může lišit od data vydání pohlednice i o řadu let. V některých případech mohou pomoci i informace ve sdělení pisatele adresátovi. Do první poloviny dvacátého století bylo ze strany pisatele samozřejmostí uvádět v úvodu sdělení datum sepsání.

Pokud je pohlednice čistá (nebyla odeslána poštou) a není na ní vytištěn rok vydání, může se sběratel při určení datování orientačně řídit následujícími znaky:

 • Dlouhá adresa u většiny pohlednic se používala do roku 1906. U těchto pohlednic je zadní strana určena pouze pro adresu, na přední straně je místo pro obrázek a sdělení adresátovi.
 • Formát pohlednice zhruba do 50. let dvacátého století převažuje menší formát pohlednic 140 x 90 mm, u novějších pohlednic se používá převážně rozměr 148 x 105 mm.
 • Značka vydavatele každé vydavatelství používalo svoji značku, ale u některých se časem změnila. Někteří vydavatelé své pohlednice číslovali, což také může napomoci při určení stáří pohlednice.
 • Obrázek na pohlednici především u místopisných pohlednic lze porovnat stav daného místa, např. se starými fotografiemi.
 • Známkové pole pole v pravém horním rohu adresní strany pohlednice určené pro nalepení známky. Používá se u československých pohlednic od 50. let a jsou v něm natištěny údaje pomocí číselných kódů. Bohužel neexistovala závazná norma a tyto kódy nejsou jednotné, každé nakladatelství používalo jiný systém. Od 90. let se známkové pole k tomuto účelu prakticky nevyužívá.

 

Kódy na známkových polích největších nakladatelství v bývalém Československu

 

ORBIS PRAHA (19501978) / PANORAMA PRAHA (od r. 1978)

Vydavatelství Orbis původně číslovalo průběžně všechny své pohlednice, ať místopisné či jiné. Teprve těsně před změnou názvu na Panorama přešlo na nový systém.

 • V 1. řádku uvádí první číslice druh pohlednice: 1 = černobílá jednoduchá, 3 = jednozáběrová, 5 = černobílá montáž (okénková), 6 = montáž (okénková), 7 = umělecká, atd.
 • V 2. řádku je devítimístné číslo, které udává druh pohlednice, její obsah, způsob tisku, místo v ceníku, příplatek na cestovní ruch a jazyk.
 • V 3. řádku jsou čtyři číslice, z nichž první udává rok vydání: 9 = 1979 ale i 1989, 1 = 1981 ale i 1991, atd. Další tři číslice označují číslo výrobního rámu.

zp-panorama-praha_o.jpg

 

PRESSFOTO ČTK PRAHA (od r. 1963)

Vydavatelství Pressfoto ČTK používalo kód se třemi řádky.

 • V 1. řádku je písmenná kombinace označující druh pohlednice: Cm = černobílý ofset místní, MCm = montáž černobílý ofset místní, Om = ofset místní, MOm = montáž ofset místní,  LOm = leporelo ofset místní. Po ní následuje pořadové číslo. Pohlednice vydávané jako součást souboru měly označení SOm, SCm a číslo ve tvaru číslo souboru / pořadí v souboru. Pro jiné než místopisné pohlednice se používala písmenná kombinace bez písmene m.
 • V 2. řádku jsou dvě dvojčíslí a jedno trojčíslí. První dvojčíslí udává číslo bývalého kraje: 00 = Praha, 01 = Středočeský kraj, 06 = Jihomoravský kraj, atd. Druhé dvojčíslí udává bývalý okres (samostatné číslování v rámci jednotlivých krajů): 01 = Benešov, 02 = Beroun, 14 = Žďár nad Sázavou, atd. Závěrečné trojčíslí udává rok vydání v opačném pořadí: 879 = 1978, 789 = 1987, atd. (zde se tedy jedná o rok 1976).
 • V 3. řádku je číslo výrobního rámu.

zp-pressfoto-praha_o.jpg

 

SVÉPOMOC PRAHA (od konce 60. let)

Vydavatelství Svépomoc používalo kód se třemi řádky. Pro datování je důležitý 1. a 3. řádek.

 • V 1. řádku je pořadové číslo, u montáží (okénkových pohlednic) doplněné o písmeno K.
 • V 3. řádku je uveden měsíc / rok vydání (zde se tedy jedná o únor 1984).

zp-svepomoc-praha_o.jpg

 

PRESSFOTO BRATISLAVA

Vydavatelství až do roku 1976 číslovalo pohlednice pro každý kalendářní rok vždy od čísla 1. Od roku 1977 byly pohlednice rozděleny do několika skupin (14 = čísla krajů, 50 = žánrové pohlednice) a číslovány průběžně. Každá skupina měla samostatné číslování. Nebylo rozlišeno, zda se jedná o pohlednice jednozáběrové nebo okénkové. Před pořadovým číslem pohlednice je dvojčíslí, které udává skupinu a formát pohlednice. Čtyřčíslí udává druh techniky a rok vydání: 2179 = 1979.

 

PRAVDA BRATISLAVA

Vydavatelství během své působnosti kód několikrát měnilo. Původně používalo jeden řádek, poté řádky dva. Uvedený výčet tedy nepovažujte za stěžejní.

 • V 1. řádku je uváděno číslo ve tvaru 4031/41. Číslo na první pozici udává stát: 4 = ČR, 5 = SR. Další tři čísla rozlišují město či obec: 031 = Žďár nad Sázavou. Číslo za lomítkem udává pořadové číslo negativu (každé místo má samostatnou číselnou řadu).
 • V 2. řádku je označení tiskárny a číslo výrobního rámu. Poslední čtyřčíslí udává měsíc a rok výroby (zde se tedy jedná březen 1990).

zp-pravda-bratislava_o.jpg